De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Welkompagina van de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

Welkom op deze website van de "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw"

Maak kennis met ons project dat we via Youtube fimpjes beschikbaar maken

Met dit initiatief willen we sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs voor een ruimer publiek toegankelijk maken. Ze handelen voornamelijk over de intieme gebeds- en liefdesrelatie met God, en het zijn pareltjes vanuit onze rijke schat aan Christelijke spirituele traditie.

Neem gerust een kijkje op het nieuwe project dat de Vereniging aan het opstarten is: Enkele filmpjes om Ruusbroec de Wonderbare beter kenbaar te maken in ons taalgebied waar hij heeft gewerkt en geleefd.

De Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw wil met deze video's de hand reiken aan mensen die zoeken hun spiritueel of geestelijk leven te verdiepen. We willen dat doen aan de hand van sterke spirituele auteurs. We stellen die mensen voor en lezen becommentariëren hun geschriften. Die rijke schat aan spirituele literatuur die de Kerk rijk is, willen we hierdoor toegankelijk maken. Deze teksten zijn zeer diepgaand, en schrikken ons mensen makkelijk af, maar toch zijn ze helemaal niet ontoegankelijk. Dat willen we hier aantonen en helpen om de koudwatervrees te overwinnen en zelf dergelijke teksten ter hand te durven nemen. Op deze pagina hebben we willen tegengaan dat de bezoekers teveel verstrooid worden door hinderlijke filmpjes of reclame die afleidt van het onderwerp dat we hier op het oog hebben. We worden in onze huidige tijd veel te veel naar alle kanten getrokken. Ieder wil aandacht krijgen, en het medium dat ik hier gebruik wil eveneens zoveel mogelijk iedereen in eigen tuin houden. Youtube suggereert normaal - als je bij hen terechtkomt - filmpjes waarvan zij denken dat je er eveneens in geïnteresseerd bent. Indien jullie deze suggesties graag wel krijgen, kan je de link aanklikken die rechts van elke afbeelding van het filmpje staat. Maar wens je niet al teveel gestoord en afgeleid te worden kan je deze filmpjes best op onze webpagina's bekijken door het klikken op de afbeelding van de filmpjes die je wil bekijken.

Hieronder vind je de bijdragen van de laatste reeks, die handelt over de liefde aan de hand van een brief van sint Bernardus van Clairvaux

De laatste nieuwe bijdrage
Link naar "Het traktaat van de liefde" Deel 3
van de heilige Bernardus van Clairvaux
Met het verder uitwerken van de vraag: "Waarom God onze liefde waardig is"
binnen Youtube
met hun externe suggesties
(voor wie dat verkeist)
De vorige bijdragen in deze reeks
Link naar "Het traktaat van de liefde"
van de heilige Bernardus van Clairvaux
Met de vraag: "Waarom en hoe men God beminnen moet"
binnen Youtube
met hun externe suggesties
(voor wie dat verkeist)
Link naar "Het traktaat van de liefde" Deel 2
van de heilige Bernardus van Clairvaux
Met het verder uitwerken van de vraag: "Waarom en hoe men God beminnen moet"
binnen Youtube
met hun externe suggesties
(voor wie dat verkeist)

Heb je de andere reeksen nog niet gezien? dan vind je hieronder de verwijzingen naar die bijdragen.

Korte inleidende video's over de zalige Jan van Ruusbroec

Wie is die man die ook als bijnaam de Wonderbare kreeg?
Wie is Ruusbroec ?

Ruusbroec over de christelijke geloofsbelijdenis

Wat geloven wij ?


Indien jullie vragen of bemerkingen hebben over ons aanbod, aarzel niet om ze te stellen via mail (zie mailadres op de pagina "Ons contacteren")


Waarom leef ik, en ben ik wie ik ben? Wat is de zin van het leven?

Als je meer wil weten over wie we zijnTijdens gewone gesprekken of pastorale bezoeken komen geregeld diepe vragen aan bod, vooral wanneer de mensen merken dat ze bij jou daarvoor terecht kunnen. Achter dergelijke vragen schuilt veelal een authentiek verlangen om op dat vlak meer inzicht te verkrijgen. Die vragen laten eveneens het schrijnend gebrek aan inzicht op geestelijk vlak zien. Het toont zelfs het ontbreken van een minimale spirituele kennis aan, laat staan diepgang, bij vele mensen.

Niettegenstaande dat dit verlangen door de drukte van onze moderne leefgewoonten overwoekerd of uitgeblust is, komt het nu en dan toch aan de oppervlakte en snakt het naar zuurstof; naar de levensadem van God. Bij sommige mensen is die honger en dorst naar spirituele diepgang prangender dan bij anderen. Zij gaan dan ook actiever op zoek naar antwoorden op hun vragen en verzuchtingen. Ze vinden echter niet altijd de hulpzame antwoorden, en dreigen er zwaar door te lijden en er zelfs aan ten onder te gaan.

"Vuur ben ik komen brengen op aarde, en hoe verlang ik ernaar dat het reeds oplaait !" Lc 12, 9 svgยต

Geprikkeld door de grote spirituele leegte en honger van de mensen die we rondom ons ontmoeten, en die tijdens gesprekken gelovigen interpelleren over hun geloof, wil deze vereniging van gelovigen antwoorden aanreiken op de diepe levensvragen van de moderne mens.

Die vragen zijn niet nieuw. Eeuwenlang worstelt de mens met die vragen. Grote spirituele auteurs, heiligen en mystiekers hebben hierover heel veel werk verricht en inzichten verkregen om de mensen van hun tijd met hun vragen vooruit te helpen. De katholieke Kerk heeft een rijke schat aan kwalitatieve literatuur verzameld in dat domein doorheen haar geschiedenis.

Het zich verdiepen in die teksten is zeer vruchtbaar en betekent een grote hulp voor ieder die oprecht zoekende is naar antwoorden en inzichten in wie God is, wie wij zijn, en wat God met ons voorheeft.

Deze spirituele literatuur is jammer genoeg niet altijd even toegankelijk voor de moderne of post-moderne mensen die we zijn, en vraagt een zekere leerschool om daarin thuis te komen. De sessies, bijdragen bij Radio Maria en via korte filmpjes die het Spiritueel Centrum Jan van Ruusbroec aanbiedt, wil hiertoe een bijdrage leveren.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.