De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Welkompagina van de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

Wie zijn wij, en wat beogen wij

Als je meer wil weten over wie we zijn

Welkom op deze website van de "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzwWie zijn wij?

De "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw" (of kortweg "Ruusbroecvereniging vzw") is een diocesane private vereniging van christelijke gelovigen.

Wat dit betekent en waaraan zo een private vereniging van gelovigen zich moet houden wordt bepaald in het Canoniek Recht. Wie dat wil natrekken kan dit vinden onder can. 298 - 311 en can. 321 - 326.

De vereniging werd erkend door Kardinaal - Aartsbisschop J. De Kesel op 10 maart 2020. En Monseigneur Koen Vanhoutte werd door de Kardinaal als afgevaardigde bij de vereniging aangesteld.

De officiële oprichting van de vzw is gebeurd op het feest van de Heilige Apostel Jakobus, op 25 juli 2020. De publicatie van de oprichting in het Belgisch Staatsblad is gebeurd op woensdag 29 juli 2020.

De voorzitter en moderator van de vereniging is priester Paul Vanderstuyft

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gelegen op de Langdorpsesteenweg 299, 3210 Langdorp (Vlaams Gewest)

Het ondernemingsnummer dat werd toegekend is: 0751.466.819

Het rechtspersonenregister: RPR Leuven

Het bankrekeningnummer: BE63 0018 9649 6308

Het mailadres: vinden jullie in de hoofding, maar zien jullie eveneens hier:
ruusbroecvereniging [punt] vzw [apenstaartje] 4god [punt] be

De website is: vzw.jan-van-ruusbroec.4god.be of ons verkort webadres: jvr.4god.be

Welke activiteiten organiseren we, of bieden we aan?

Een spiritueel centrum Jan van Ruusbroec

Soorten lidmaatschap

De vereniging bestaat uit vaste, titulaire, meewerkende en sympathiserende leden.
Meer kan je tijdens de sessies daarover vernemen.

Hoe contacteer je ons dan?


Wij verwerken persoongegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR, die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de Europese Unie.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.