De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

"Spirituele Lectuur" aangeboden via Radio Maria

- Hieronder vind je de link naar de teksten van alle edities van de Mystieke Lectuur

    1 De kracht van de liefde
    2 Meditatie en contemplatie
    3 Het gebed van het hart
    4 Het gebed van rust
    5 Over de inkeer
    6 Goede wil door dik en dun
    7 Ziekte en vertrouwen
    8 Het onvervangbaar gebed
    9 Liefde en Communie
    10 Psalm 144, vers 3
    11 Rijk Gods in de ziel
    12 Rijk Gods in de ziel (dl2)
    13 De redelijke liefde
    14 Vlaamse mystiekers
    15 Gods tempel zijn wij (1)
    16 Gods tempel zijn wij (2)
    17 Gods tempel zijn wij (3)
    18 Gods tempel zijn wij (4)
    19 Gods tempel zijn wij (5)
    20 Gods tempel zijn wij (6)
    21 Gods tempel zijn wij (7)
    22 Zuivering en zuiverheid
    23 De zonde en het gebed
    24 Zuiverheid bij Ruusbroec
    25 De Blinkende Steen (I)
    26 De Blinkende Steen (II)
    27 De Blinkende Steen (III)
    28 De Blinkende Steen (IV)
    29 De Blinkende Steen (V)
    30 De Blinkende Steen (VI)
    31 De Blinkende Steen (VII)
    32 De Blinkende Steen (VIII)
    33 De Blinkende Steen (IX)
    34 De Blinkende Steen (X)
    35 De Blinkende Steen (XI)
    36 Het inwendig gebed (I)
    37 Het inwendig gebed (II)
    38 Het inwendig gebed (III)
    39 Het inwendig gebed (IV)
    40 Het inwendig gebed (V)
    41 Het inwendig gebed (VI)
    42 Mystieke woorden (I)