De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Filmpjes van de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

Welkom op deze webpagina met de digitale bijdragen die de "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw" aanbiedt

Met dit initiatief willen we sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs verder toegankelijk maken. Ze handelen voornamelijk over de intieme gebeds- en liefdesrelatie met God, en het zijn pareltjes vanuit onze rijke schat aan Christelijke spirituele traditie.

Sint Bernardus van Clairvaux in zijn traktaat over de liefde

De laatste nieuwe bijdrage
Link naar //Het traktaat van de liefde// van de heilige Bernardus van Clairvaux
Met de vraag: "Waarom en hoe men God beminnen moet"
binnen Youtube
met hun externe suggesties
(voor wie dat verkeist)
Link naar "Het traktaat van de liefde" Deel 2
van de heilige Bernardus van Clairvaux
Met het verder uitwerken van de vraag: "Waarom en hoe men God beminnen moet"
binnen Youtube
met hun externe suggesties
(voor wie dat verkeist)

Indien jullie vragen of bemerkingen hebben over deze bijdragen, aarzel niet om ze te stellen via mail (zie mailadres op de pagina "Ons contacteren"

De Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw wil met deze video's de hand reiken aan mensen die zoeken hun spiritueel of geestelijk leven te verdiepen. We willen dat doen aan de hand van sterke spirituele auteurs. We stellen die mensen voor en lezen becommentariëren hun geschriften. Die rijke schat aan spirituele literatuur die de Kerk rijk is, willen we hierdoor toegankelijk maken. Deze teksten zijn zeer diepgaand, en schrikken makkelijk de mensen af, maar toch zijn ze helemaal niet ontoegankelijk. Dat willen we hier aantonen en helpen om de koudwatervrees te overwinnen en zelf dergelijke teksten ter hand te durven nemen. Op deze pagina hebben we willen tegengaan dat de bezoekers teveel verstrooid worden door hinderlijke filmpjes of reclame die afleidt van het onderwerp dat we hier op het oog hebben. We worden in onze huidige tijd heel veel naar alle kanten getrokken. Ieder wil aandacht krijgen, en het medium dat ik hier gebruik wil eveneens zoveel mogelijk iedereen in eigen tuin houden. Youtube suggereert normaal - als je bij hen terechtkomt - filmpjes waarvan zij denken dat je er eveneens in geïnteresseerd bent. Indien jullie deze suggesties graag wel krijgen, kan je de link aanklikken die rechts van elke afbeelding van het filmpje staat.

Verder kunnen jullie ook terecht op

Korte inleidende video's over de zalige Jan van Ruusbroec

Wie is die man die ook als bijnaam de Wonderbare kreeg? Wie is Ruusbroec ?

Ruusbroec over de christelijke geloofsbelijdenis

Wat geloven wij ?


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.