De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Korte getuigenissen van enkele leden

Enkele echo's van wat enkele mensen eraan hebben

Wat hebben we eraan?

Iedere sessie stilt de spirituele honger en lest de zieledorst

1) Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. In ieder van ons brandt een verborgen vuurtje dat van onder het as dient boven gehaald te worden. Door de sessies van priester Paul krijg je de mogelijkheid samen met hem op zoek te gaan en je te verdiepen in de sterke spirituele teksten die door hem met de nodige bezieling tot nieuw leven worden gebracht. Iedere sessie is als een wandeling door de schoonheid en rijkdom van Gods oneindige liefde waarvan de wijsheid het hart raakt en de ziel doordringt. Het stilt de honger en lest de dorst. We mogen priester Paul dankbaar zijn dat hij vol overgave en eenvoud dit geestelijk voedsel met ons allen wil delen.     Lea

2) Door je tijdens de sessies te verdiepen in teksten van mystiekers leer je God als Vader, Zoon en Heilige Geest veel beter kennen. Mystiekers hebben de genade gekregen zich met God op een bijzonder wijze te mogen verenigen. Ze trachten deze ervaringen te beschrijven, maar hebben er de woorden niet voor omdat het zo bovennatuurlijk is en met onze taal niet beschrijfbaar is. Ze willen je ook helpen die weg te begaan. Na een tijd ervaar je hoe je gegroeid bent in het christelijk geloof. Je wordt een ander, beter christen.     Guido


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.