De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Welkompagina van de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

Waarom leef ik, en ben ik wie ik ben? Wat is de zin van het leven?

Als je meer wil weten over wie we zijn

Welkom op deze website van de "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzwVeel vragen van mensen laten de schrijnende nood zien naar spirituele diepgang. Tijdens gewone gesprekken en pastorale bezoeken komen zeer snel die vragen aan bod als ze merken dat je gelovig bent. Achter dergelijke vragen schuilt doorgaans een verdoken verlangen om op dat vlak meer inzicht te krijgen.

Door de drukte van onze moderne leefgewoonten overwoekerd, komt dat verlangen nu en dan toch aan de oppervlakte en snakt ze naar zuurstof, naar de levensadem van God. Bij sommige mensen is die honger en dorst naar spirituele diepgang prangender dan bij de meesten. Zij gaan dan ook actiever op zoek naar antwoorden op hun vragen en verzuchtingen. Ze vinden echter niet altijd de hulpzame antwoorden, en dreigen er zwaar door te lijden en er zelf aan ten onder te gaan als ze daarin vastlopen.


"Vuur ben ik komen brengen op aarde,
en hoe verlang ik ernaar dat het reeds oplaait !"

(Lc. 12, 9)


Geprikkeld door de grote spirituele leegte en honger van de mensen die we rondom ons kunnen ontmoeten, en die gelovigen in gesprekken interpelleren over hun geloof, wil deze vereniging van gelovigen antwoorden aanreiken op de diepe levensvragen van de moderne mens.

Die vragen zijn niet nieuw. Eeuwen lang worstelt de mens met die vragen. Grote spirituele auteurs, heiligen en mystiekers hebben hierover heel wat werk geleverd om de mensen van hun tijd vooruit te helpen op dat vlak. De katholieke Kerk heeft een ruime schat aan dergelijke literatuur opgebouwd doorheen haar geschiedenis.

Het lezen van die teksten is zeer vruchtbaar en betekent een grote hulp voor ieder die oprecht zoekende is naar antwoorden en inzichten in wie God is, en wij zijn, en wat God met ons voorheeft.

Die literatuur is jammer genoeg niet altijd even toegankelijk voor de moderne of post-moderne mensen die we zijn, en vraagt een zekere leerschool om daarin thuis te komen. De sessies die het Spiritueel Centrum Jan van Ruusbroec wil hiertoe haar bijdrage leveren.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.