De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Bij de Heiligen in de leer: over het innerlijk gebed


Bidden... bij de Heiligen in de leer

Over het innerlijk gebed


De Nederlandse vertaling van het werkje: "Oraison... à l'école des saints"


Deze korte gids citeert fundamentele teksten over de beoefening van het gebed van de grote meesters van de christelijke spiritualiteit. In de tijd van een paar weken zal de lezer kennismaken met de grote gebedstraditie van de Kerk.

‘Wat zal er geworden van een christen zonder gebed, tenzij een ongewapende soldaat, een schrijver zonder pen of een chirurg zonder gereedschap ?’

Lodewijk van Granada, Verhandeling over het gebed

‘Zie ik sta voor de deur en ik klop, zegt de Heer. Als iemand mijn stem hoort en opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen, Ik zal mijn maaltijd met hem nemen, en hij met Mij ...’ (Apk 3, 20) Deze komst van Jezus bij zijn leerling, dat is BIDDEN.

Maar je weet misschien niet hoe je geestelijk moet bidden, want het is iets dat helaas maar weinig mensen in onze tijd weten!’ verklaart sint-Franciscus van Sales aan Philothea in zijn Inleiding tot het devote leven.

Om hieraan tegemoet te komen, biedt het Bidden bij de Heiligen in de leer een weg aan om te leren bidden, een innerlijke weg van het christelijk leven.

Bestellen kan

via de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

Aan de kostprijs van 6 euro per boekje plus verzendingskosten
(zolang de voorraad strekt)

via e-mail of langs de post: zie gegevens hierboven de pagina, of met de gegevens die je op de "Wie zijn we" pagina vindt.

Het is een mooi geschenk voor mensen die je deze kostbare hulp wilt aanreiken.Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.