De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Website Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw in opbouw

Deze website is nog in opbouw

De pagina die jullie zoeken is nog niet uitgewerkt, of nog niet helemaal afgewerkt. Indien jullie meer inlichtingen wensen betreffende het onderwerp dat jullie zoeken, gelieve een mailtje te sturen naar het mailadres dat u in de hoofding van deze pagina vindt. Dan zullen we u zo snel mogelijk de nodige inlichtingen daarover doorsturen.

Hartelijk dank voor jullie interesse en aandacht voor wat we als vereniging van gelovigen proberen aan te bieden voor een ruimer publiek.

Indien jullie ideeën hebben of voorstellen die de doelstellingen van de vereniging door middel van deze website beter zouden kunnen verwezenlijken, zijn die altijd welkom op hetzelfde mailadres.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.