De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Korte inleiding in teksten van Ruusbroec de Wonderbare

Ruusbroec schreef in de volkstaal en niet in het Latijn

Mystiekers, ervaringsdeskundigen aan het woord

Even proeven van de Spirituele rijkdom van weleer


Kennismaking 2

Ruusbroec schreef in het Middelnederlands, of beter gespecifieerd in het Brabantse Diets. In die tijd werden de geestelijke werken doorgaans in het Latijn opgemaakt en uitgegeven. Maar omdat de zalige Jan van Ruusbroec niet de intentie had om deze werken uit te geven, en omdat de mensen voor wie hij zijn werken schreef niet goed of helemaal geen Latijn kenden, schreef hij in hun eigen moedertaal. Daardoor kon hij zelf ook veel meer nuances leggen in de uitleg die hij gaf.

De mystieke liefdesrelatie tussen God en mens waarover hij schreef, valt in feite niet te beschrijven met puur menselijke woorden. Daarom worden er veel beelden gebruikt die elk een stukje van die realiteit proberen inzichtelijker te maken voor ons menselijk verstand. Door het onzegbare te verwoorden, heeft hij, samen met enkele andere mystieke schrijfsters (zoals Hadewijch en Beatrijs van Nazareth) in zekere zin de Nederlandse taal verder verfijnd en volwassener gemaakt.

Vorige Inhoud Volgende


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.