De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Een spiritueel centrum vanuit de rijke christelijke traditie

Een spiritueel centrum: "Centrum Jan van Ruusbroec"

Als je meer wil weten over wat we beogen

U bent op de website van de "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

De vereniging streeft ernaar haar doelstellingen te promoten, namelijk door het bezielen van een onthaalcentrum met het oog van de vorming tot het lezen van spirituele teksten, om mensen te helpen op hun geestelijke levensweg.

Welke activiteiten organiseren we, of bieden we aan?

In het centrum organiseert de vereniging onder meer religieuze sessies, retraites, vormingen, geestelijke begeleiding, die al of niet verbonden zijn met de hoofdactiviteit en die in overeenstemming zijn met het leven en de geest van de vereniging.

Het is de wens om in de toekomst de mogelijkheid aan te bieden dat mensen in het spiritueel centrum kunnen verblijven, wanneer hun aanwezigheid verenigbaar is met de geest en de doelstelling van het centrum.

Het spiritueel centrum wordt ook kortweg "Ruusbroeccentrum" genoemd.

Momenteel organiseren we :

- Zomersessies van drie tot vijf dagen.

- Weekendsessies van twee tot drie dagen worden een paar keer perjaar aangeboden, en kunnen ook aangevraagd worden door groepen tot maximum 12 man.

- Maandelijkse dagsessies, evenals namiddagsessies. De maandelijkse dagsessies vinden normaalgezien plaats op zaterdag met een vaste kern.
De namiddagsessies worden in het weekend geörganiseerd voor een ruimer publiek.

De sessies wil mensen helpen om hun eigen spiritueel leven te ontdekken en dit aan de hand van spirituele auteurs van grote kwaliteit. Mensen die in hun leven die dimensie willen ter hand nemen willen we hierdoor tegemoed komen. Sommige sessies zijn bedoeld om een voorproefje te geven van datgene waar God ons toe roept, en andere zijn dan weer bedoeld om dieper binnen te dringen in die realiteit.

Tijdens de sessies worden er voornamelijk teksten van heiligen en mystiekers gelezen, besproken, uitgediept en vergeleken met wat daarvan reeds terug te vinden is in de H. Schrift. Maar zoveel als mogelijk wordt er gezocht een antwoord te geven aan al de vragen die bij het lezen van die teksten aan bod komen bij de aanwezigen. Om deze dynamiek mogelijk te maken wordt het aantal deelnemers aan de sessies beperkt gehouden.

Opgelet: Door de coronacrisis hebben we een aantal sessies moeten annuleren. Het is wel de bedoeling om zodra mogelijk de activiteiten weer op te starten. Normaal gaan de sessies door in de pastorie van Langdorp, die thevens de zetel is van Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw: Langdorpsesteenweg 299 te 3201 Langdorp (Aarschot).

Geïnteresseerden kunnen via ons e-mailadres reeds laten weten dat ze op de hoogte wensen gebracht te worden van toekomstige activiteiten.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.