De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Een spiritueel centrum vanuit de rijke christelijke traditie

Een spiritueel centrum: "Centrum Jan van Ruusbroec"

Als je meer wil weten over wat we beogen

U bent op de website van de "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

De vereniging streeft ernaar haar doelstellingen te promoten, namelijk door het bezielen van een onthaalcentrum met het oog van de vorming tot het lezen van spirituele teksten, om mensen te helpen op hun geestelijke levensweg.

Welke activiteiten organiseren we, of bieden we aan?

In het centrum organiseert de vereniging onder meer geloofsverdiepende sessies, retraites, vormingen, geestelijke begeleiding, die al of niet verbonden zijn met de hoofdactiviteit en die in overeenstemming zijn met het leven en de geest van de vereniging.

Het is de wens om in de toekomst de mogelijkheid aan te bieden dat mensen in het spiritueel centrum kunnen verblijven, wanneer hun aanwezigheid verenigbaar is met de geest en de doelstelling van het centrum.

Het spiritueel centrum wordt ook kortweg "Ruusbroeccentrum" genoemd.

Momenteel organiseren we :

- Sessies van drie tot vijf dagen.

- Weekendsessies van twee tot drie dagen worden een aantal keer per jaar aangeboden in het Spiritueel Centrum Onze Lieve Vrouw van de Gerechtigheid in Sint-Genesius-Rode. Ze kunnen echter ook eventueel elders aangevraagd worden op eigen iniciatief door groepen of verenigingen (liefst met maximum 15 deelnemers om een optimale groepsdynamiek te verzekeren).

- Maandelijkse dagsessies, evenals namiddagsessies. De maandelijkse dagsessies voor een vaste kern van de leden vinden normaalgezien plaats op zaterdag.
Namiddagsessies worden in het weekend voornamelijk op zondagnamiddag geörganiseerd voor een ruimer publiek.

Door de sessies wil de vereniging mensen helpen om hun eigen spiritueel leven te ontdekken. Dit doen we aan de hand van degelijke katholieke spirituele auteurs.

Mensen die in hun leven deze spirituele dimensie op een serieuze manier plaats willen geven in hun leven, komen we hiermee tegemoed. Sommige sessies zijn bedoeld om een voorproefje te geven van datgene waar God ons toe roept, en andere sessies zijn dan weer bedoeld om dieper binnen te dringen in die realiteit.

Door de sessies wil de vereniging mensen helpen om hun eigen spiritueel leven te ontdekken. Dit doen we aan de hand van degelijke katholieke spirituele auteurs. svgµ

Tijdens de sessies worden er voornamelijk teksten van heiligen en mystiekers gelezen, besproken, uitgediept en vergeleken met wat daarvan reeds terug te vinden is in de Heilige Schrift. Maar zoveel als mogelijk wordt er gezocht een antwoord te geven aan al de vragen die bij het lezen van die teksten aan bod komen. Er wordt de mogelijkheid geboden aan de aanwezigen om vragen te stellen. Om deze dynamiek mogelijk te maken wordt het aantal deelnemers aan de sessies doorgaans beperkt gehouden.

Opgelet: Door de coronacrisis hebben we een aantal sessies moeten annuleren. Nu hopen we die zo goed mogelijk weer op te starten. Normaal gaan de sessies door in de pastorie van Langdorp, thevens de zetel van Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw: Langdorpsesteenweg 299 te 3201 Langdorp (Aarschot). Maar vooral de meerdaagse sessies zullen elders doorgaan. Het Spiritueel Centrum Onze Lieve Vrouw van de Gerechtigheid in Sint-Genesius-Rode zal hierbij op vraag van de Kardinaal de voorkeur wegdragen.

Geïnteresseerden kunnen via ons e-mailadres reeds laten weten dat ze op de hoogte wensen gebracht te worden van toekomstige activiteiten.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.