De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Doelstellingen en wat we beogen

Wat beogen wij, wat zijn onze doelstellingen?

Geloofsverdieping

God wil innig met ons verbonden zijn

De vereniging heeft als doel, op een belangeloze wijze, haar leden (en in de mate van het mogelijke alle geïnteresseerden) te helpen om hun geloof te verdiepen. Daarbij hoort uiteraard het nastreven van een heiliger en deugdzamer leven, wat met andere woorden neerkomt hun innerlijk leven te laten groeien tot Christelijke volwassenheid. Aan de hand van sterke spirituele teksten uit de enorme schat van spirituele literatuur die onze christelijke traditie rijk is, komen we oog in oog te staan met onszelf. We ontdekken wie we zijn, en wat het betekent om kind van God te zijn. Stilaan beginnen we te zien wat er niet in orde is bij onze manier van leven, en worden we aangemoedigd om daar orde op zaken te zetten.

De leden van de vereniging worden dus bovenal aangemoedigd om het luisteren naar het woord van God zoveel mogelijk aandacht te geven, zowel in het stil gebed als in de waardering van de christelijke spirituele traditie waarvan de katholieke Kerk de bewaarder is. Op dezelfde manier zal hun apostolaat er in de eerste plaats naar streven deze spirituele traditie te delen met anderen en daardoor beter bekend te maken.

Bidden, m.a.w. de relatie met God kwaliteitstijd geven Lezen van spirituele teksten om ons gebed te voeden Apostolaat: delen wat men ontdekt in gebed en lectuur svgµ

In het bijzonder vormt deze dubbele prioriteit, m.n. het luisteren naar Gods Woord en het verkondigen ervan, bij de vorming en levenswijze van de leden van de vereniging de belangrijkste basis van een volwassen Christelijk leven.

Door de middelen van haar derde prioriteit, namelijk het apostolaat, wil ze haar leden toerusten en aanmoedigen om alle geïnteresseerde zinzoekers d.m.v. deze spirituele schat, hun eigen relatie tot God te leren ontdekken en verdiepen.

Deze website is eveneens een middel waarmee de vereniging aan deze derde prioriteit vorm wil geven. Namelijk door enkele pagina's aan te bieden die mensen thuis willen brengen in de mystieke literatuur, en zodoende helpen om ons spiritueel leven als mens beter te begrijpen. Eveneens zijn er een groeiend aantal bijdragen, gemaakt voor Radio Maria België beschikbaar zijn in tekstformaat. Zodra ze daar worden uitgezonden, zullen ze daar beluisterd en zelfs achteraf herbeluisterd kunnen worden. Deze bijdragen worden maandelijks uitgezonden bij Radio Maria. Om zoveel mogelijk mensen daarvan te laten genieten worden ze eveneens meerdere keren heruitgezonden.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.