De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Korte inleiding in teksten van Ruusbroec de Wonderbare

Veel citaten uit de Bijbel en van de kerkvaders worden aangehaald

Mystiekers, ervaringsdeskundigen aan het woord

Even proeven van de Spirituele rijkdom van weleer


Kennismaking 5

De spirituele auteurs in de Middeleeuwen, maakten heel veel gebruik van citaten uit de Bijbel en van de kerkvaders. Op sommige plaatsen in hun geschriften zijn er meer citaten dan eigen bedenkingen. De ene citaat wordt als het ware aan het andere geregen. Ze waren zo thuis in deze geschriften dat ze die heel vrijelijk konden citeren.

In de geschriften van de zalige Jan van Ruusbroec is dat niet zo. Hij is uiteraard zeker zo goed thuis in deze literatuur, maar gebruikt slechts zelden citaten. Wel gaat hij op een heel eigen manier tewerk. Hij begint regelmatig zijn werk met een of ander bijbelcitaat, dat dan nog meestal heel kort is, en hangt daar zijn heel betoog aan op. Het is precies of hij steeds dieper inzoemt en verder ontwikkelt wat hij wil in het daglicht stellen.

Bijvoorbeeld, bij de "Geestelijke Bruiloft" vertrekt hij van Matteüs 25, 6: "Ziet ! de Bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet". De drie boekdelenen van de "Geestelijke Bruiloft" - namelijk ten eerste over een beginnend leven, dat ook een werkend leven genoemd wordt, ten tweede met betrekking tot een innig, verheven en God–begerend leven, en ten derde in verband met een overwezenlijk, God-schouwend leven – hernemen telkens dit bijbelcitaat en gaan er steeds dieper op in.

Vorige Inhoud Volgende


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.