De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Welkompagina van de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw

Waarom leef ik, en ben ik wie ik ben? Wat is de zin van het leven?

Als je meer wil weten over wie we zijn

Welkom op deze website van de "Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzwTijdens gewone gesprekken of pastorale bezoeken komen geregeld diepe vragen aan bod als ze merken dat je gelovig bent. Achter dergelijke vragen schuilt voelbaar een verdoken verlangen om op dat vlak meer inzicht te krijgen. Die vragen laten eveneens de schrijnende nood zien naar spirituele diepgang bij vele mensen.

Niettegenstaande dat verlangen door de drukte van onze moderne leefgewoonten overwoekerd is, komt het nu en dan toch aan de oppervlakte en snakt naar zuurstof, naar de levensadem van God. Bij sommige mensen is die honger en dorst naar spirituele diepgang prangender dan bij anderen. Zij gaan dan ook actiever op zoek naar antwoorden op hun vragen en verzuchtingen. Ze vinden echter niet altijd de hulpzame antwoorden, en dreigen er zwaar door te lijden en er zelf aan ten onder te gaan als ze daarin vastlopen.

"Vuur ben ik komen brengen op aarde, en hoe verlang ik ernaar dat het reeds oplaait !" Lc 12, 9 svgµ

Geprikkeld door de grote spirituele leegte en honger van de mensen die we rondom ons kunnen ontmoeten, en die tijdens gesprekken gelovigen interpelleren over hun geloof, wil deze vereniging van gelovigen antwoorden aanreiken op de diepe levensvragen van de moderne mens.

Die vragen zijn niet nieuw. Eeuwenlang worstelt de mens met die vragen. Grote spirituele auteurs, heiligen en mystiekers hebben hierover heel veel werk verrricht om de mensen van hun tijd op dat vlak vooruit te helpen. De katholieke Kerk heeft een rijke schat aan kwalitatieve literatuur in dat domein verzameld doorheen haar geschiedenis.

Het zich verdiepen in die teksten is zeer vruchtbaar en betekent een grote hulp voor ieder die oprecht zoekende is naar antwoorden en inzichten in wie God is, wie wij zijn, en wat God met ons voorheeft.

Deze spirituele literatuur is jammer genoeg niet altijd even toegankelijk voor de moderne of post-moderne mensen die we zijn, en vraagt een zekere leerschool om daarin thuis te komen. De sessies die het Spiritueel Centrum Jan van Ruusbroec wil hiertoe haar bijdrage leveren.


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.