De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Aanbod van korte sessies over mystieke literatuur

Aanbod van korte sessies
Wat is de mens, Heer, dat u naar hem omziet ? (Ps. 144, 3a)

Groeien tot christelijke volwassenheid
aan de hand van sterke spirituele teksten
uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur

Waar ?

In de Sint-Pieterskerk te Langdorp

In Onze Lieve Vrouw van de Gerechtigheid in Sint-Genesius-Rode

Wanneer ?

Zondag 2 oktober 2022
Zondag 6 november 2022
Zondag 4 december 2022
Zondag 5 februari 2023
Zondag 5 maart 2023
Zondag 2 april 2023
Zondag 7 mei 2023
Zondag 4 juni 2023

Donderdag 10 november 2022
Donderdag 8 december 2022
Donderdag 12 januari 2023
Donderdag 9 februari 2023
Donderdag 9 maart 2023
Donderdag 13 april 2023
Donderdag 11 mei 2023
Donderdag 8 juni 2023

programma ?

Inleiding: telkens om 14.30 u
Pauze: rond 15.45 u
Vraag en antwoord: rond 16 u

Inleiding: telkens om 20.00 u
Pauze: rond 21.00 u
Vraag en antwoord: na de pauze
Intrigeren die mystiekers je, maar kan je niet goed begrijpen wat ze echt te zeggen hebben ?

Heb geen schrik, mystieke lectuur heeft niets mysterieus, wel in tegendeel! Als men ermee vertrouwd raakt ontdekt men hoe rijk en verkwikkend ze is.

Weten wie je bent als christen in deze wereld
is een belangrijk gegeven,
waarbij we bij onze voorgangers in het geloof
veel kunnen opsteken
Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. svgµ

Dit is een gelijkenis die Jezus ons gegeven heeft, en tot ons gekomen is door het Matteusevangelie, hoofdstuk 13 vers 44.

Deze schat hebben gelukkig toch vele mensen gevonden in de akker van hun leven. Heiligen en mystiekers hebben daarin een bevoorrechtte plaats en getuigen vanuit hun ervaring waar die schat te vinden is.

Met de activiteiten van het Ruusbroeccentrum willen we eenieder die interesse heeft helpen om beetje bij beetje thuis te komen in de rijke schat aan christelijke spirituele literatuur !

Verwacht geen grote of spitsvondige theoriën. We willen alleen maar één ding doen: Teksten lezen!

Dan denken jullie wellicht: "Dat kunnen we toch allemaal, dat hebben we in het eerste leerjaar geleerd. Niet?"

Toch blijven we bij het lezen in het algemeen stilstaan aan de oppervlakte. De Heilige Schrift en alle christelijke spirituele en mystieke literatuur moet grondiger dan oppervlakkig gelezen worden. Deze teksten willen ons voeden, het is aan ons om ze te ontvangen als het Woord van God. Laten we niet vergeten dat deze teksten behoren tot de Traditie van de Kerk, wat dus eigenlijk de continuïteit is van het Woord van God.

Die korte parabel die spreekt over het Rijk der hemelen als een schat die verborgen is in een akker; oppervlakkig gelezen zegt dat niet veel en staan we er niet lang bij stil. Toch heeft deze passage, zoals de vele andere parabels en schriftteksten heel veel te zeggen. Veel mensen werden erdoor geïntrigeerd, en bij stil gestaan. Ook heiligen hebben daarover gemediteerd en zelfs gebeden gedurende hun hele leven. Daardoor lijken ze eerst raadselachtig zoals puzzelstukken die los van eklaar onoverzichtelijk gecompliceerd lijken, maar samengevoegd zeer eenvoudig worden.

Zij die door deze jarenlange meditatie en gebed hun inzichten hebben overgebracht aan hun medegelovigen tijdens preken, catecheses en andere gelegenheden, zijn soms zo verhelderend geweest dat ze ook op schrift gesteld werden.

Deze schat aan inzichten die de Kerk rijk is, kunnen ons wel degelijk helpen om sneller tot inzicht te komen in wie wij zijn, in wie God is en in de manier waarop wij met elkaar en met God in relatie staan. Deze rijke bron mogen we niet uit het oog verliezen, en willen wij aanboren tijdens de activiteiten die we aanbieden.
Wat God is, of het Wezen Gods gaat alle schepselen te boven Die watheit gods onthoghet alle creatueren Ruusbroec de Wonderbare "De Geestelijke Bruiloft" svgµ

[Tussen het twijfelend geloof in het begin en het standvastig geloof dat bergen verzet valt er een hele weg af te leggen. svgµEnde hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.