De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Aanbod van meerdaagse sessies over mystieke literatuur

Aanbod van meerdaagse sessies te Sint-Genesius-Rode in O.L.Vr. van de Gerechtigheid

Intrigeren die mystiekers je, maar kan je niet goed begrijpen wat ze echt te zeggen hebben ?

Mystieke lectuur is niet mysterieus, maar wel heel rijk en verkwikkend. Deze sessies willen eenieder die interesse heeft helpen om thuis te komen in de rijke schat aan christelijke spirituele literatuur !

Zie ook Aankondiging van deze sessie op de website van het Spiritueel Centrum Onze Lieve vrouw van de Gerechtigheid in Sint-Genesius-RodeWie is "Onze Lieve Vrouw" voor ons?

Ontdek haar aan de hand van sterke spirituele teksten van heiligen en mystiekers

van vrijdagavond 28 tot zondag 30 april 2023

De Heilige Maagd Maria is een voorbeeld voor ons van overgave aan Gods wil, van zuivere liefde en nederigheid. Ze is ons door Jezus zelf via de Apostel Johannes aan ieder van ons als moeder toevertrouwd.

Vele mensen hebben schrik om hen rechtstreeks tot Jezus of tot God de Vader te wenden. Ze voelen zich meer op hun gemak om via Maria zich tot God te richten. Maria is gekend als onze voorspreekster bij uitstek.

We kunnen heel veel leren van Onze Lieve Vrouw. De vele mensen die haar op hun spirituele levensweg hebben mogen ontdekken kunnen hierbij onze gids zijn. Deze veelal heilige en voorbeeldige spirituele mensen helpen ons om te zien hoe zij voor ons een voorbeeld is, en ons op weg zet en begeleidt op onze eigen spirituele levensweg naar, door en met God.

Maria toont ons die weg naar eenheid met God, maar staat daarbij helemaal niet in onze weg. In tegendeel, ze neemt ons bij de hand. Ze leidt ons tot bij haar Zoon en geeft ons dan over in de handen van God. Daarbij laat ze ons vol schroom in grote discretie die eenheid met God binnengaan.

We staan stil bij veel sterke teksten van grote spirituele en mystieke auteurs, om te zien hoe zij ons de Heilige Maagd Maria voorstellen en aanbevelen.

Ziehier een klein voorproefje uit de 29e preek van Sint-Bernardus van Clairvaux over het Hooglied

"Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, zegt de Heer, maar het zwaard (Mt. 10 34)." De liefde van Christus is een uitverkoren pijl, die zich niet alleen in de ziel van Maria heeft vastgezet, maar die haar hart heeft doorkruist, opdat geen deeltje van haar maagdelijke hart verstoken zou blijven van liefde, maar dat ze met heel haar hart, met heel haar ziel en met al haar kracht liefheeft, zodat ze vol genade mag zijn. Ja, haar ziel was doorboord, zodat deze liefde tot ons zou komen, en dat we allen van Zijn volheid zouden ontvangen.


"... toen God de tijd gekomen achtte en Hij Zich over het ongelukkig lot van zijn beminde ontfermde, zond Hij zijn eniggeboren Zoon naar de aarde in een rijk paleis en een glorieuze tempel, dat is het lichaam van de Maagd Maria." Ruusbroec, Die Geestelike Brulocht, I 103 svgµ
Tarief (accommodatie, volpension, animatie) : 135 Euro per persoon (prijs onder voorbehoud)

Adress : Bosweidenlaan 9, 1640 Sint-Genesius-Rode

Voor alle informatie en reserveringen : info@ndjustice.be – 02 358 24 60" Groeien in geloof kan dat? "

Met mystieke teksten gaan we op verkenning

Nog te bepalen weekend najaar 2023 of voorjaar 2024

Heiligen en mystiekers van alle tijden zijn de ervaringsdeskundigen van een leven in eenheid en verbondenheid met God. Tijdens deze sessie willen we bij een heel aantal van onze heiligen, mystiekers en grote spirituele auteurs ons licht opsteken om beter inzicht te verwerven in de geloofsgroei waarover zij uit ervaring spreken.

Het laat niemand koud, zelfs al laat het gedrag van vele mensen daarover op het eerste zicht weinig van merken. De heftige reactie van een atheist als men spreekt over God, of zelfs de schijnbare onverschilligheid van mensen die door het leven afgestompt geraakt zijn, geven toch iets weer over het belang van ons geloof. Als we leven in harmonie met ons geloof, worden we regelmatig geïnterpelleerd door mensen met heel wat diepe geloofsvragen. Dat is dan wel zelden in grote groep, maar meestal in besloten kring, of zelfs onder vier ogen.

Tussen het twijfelend geloof in het begin, en het standvastig geloof dat bergen verzet, valt er een hele weg af te leggen.

Het is helemaal geen nieuw fenomeen. Sint Bernardus, Theresia van Avila, de zalige Jan van Ruusbroec en vele anderen werden eveneens met dergelijke vragen geconfronteerd. Hun geschriften getuigen daarover op heel wat plaatsen. Het antwoord op de ene vraag roept dan weer heel wat andere vragen op. Uiteindelijk moet een mens, zoals wanneer hij wil leren zwemmen, in het water springen en de theorie die hij hoorde in praktijk brengen. De theorie alleen geeft in het geheel geen voldoening. In de geschriften van heiligen en mystiekers, die door hun intieme eenheid en verbondenheid met God, vanuit eigen inzichten en ervaring spreken, krijgen we een heel frisse kijk op hoe het geloof kan groeien, en welke uitdagingen we op die weg kunnen tegenkomen.Tussen het twijfelend geloof in het begin en het standvastig geloof dat bergen verzet valt er een hele weg af te leggen. svgµEnde hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.