De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Aanbod van meerdaagse sessies over mystieke literatuur

Aanbod van meerdaagse sessies te Sint-Genesius-Rode in O.L.Vr. van de Gerechtigheid

Intrigeren die mystiekers je, maar kan je niet goed begrijpen wat ze echt te zeggen hebben ?

Kom en vervoeg ons dan op een van onze activiteiten om thuis te komen in de rijke schat aan christelijke spirituele literatuur !Laat u inspireren door "De Evangelische Parel":

een boek vol mooie meditaties, gebeden en lessen

Een sessie aan de hand van teksten van de anonieme auteur van
"De Evangelische Peerle"

van vrijdagavond 23 tot zondag 25 februari 2024

"Vanden tempel onser siele" werd eveneens door de anonieme auteur van de Evangelische Peerle geschreven

We lezen en becommentariëren stukken uit de Grote Evangelische Peerle. De anonieme auteur van de Evangelische Peerle heeft een grote invloed gehad op de spiritualiteit vanaf de 17e Eeuw.

We zullen ook enkele teksten van andere spirituele auteurs lezen. Oudere teksten die wellicht door haar gekend waren en haar geïnspireerd hebben, zowel als recentere teksten die door haar werden beïnvloed.

De sessie begint op vrijdagavond 23 februari vanaf 17 uur (avondmaal om 19 uur), en eindigt eveneens tegen 17 uur op zondag 25 februari 2024.

Ziehier een klein voorproefje uit "De Grote Evangelische Parel", Deel I, Hst. XXIII:

Ik geloofde dat U in de hemel woonde en overal aanwezig was, maar ik besefte niet dat U blijvend in mijn ziel woonde en dat mijn ziel uw tempel en uw rijk was, waarin het heilige der heiligen verborgen is. Ik verstond niet wat U ons in het onzevader leert: dat wij de hemelen zijn waarin U woont, en dat wij het rijk zijn dat U verlangt te bezitten en te leiden. Ik zocht U in de hemel maar U was in mij, U die zelf de hemel bent en door alle heiligen en engelen wordt omringd.


God schiep de ziel zo edel, dat haar niets kon voldoen dan God alleen...

Anonyme Auteur van de Evangelische Peerle, De Grote Evangelische Parel, Deel I, Hst. III


Om nu terug te keren tot onze eerste puurheid moeten wij beginnen bij degene die geen begin heeft, dat is bij God: Hij is de edele oorsprong waaruit wij zijn voortgevloeid maar waarin wij wezenlijk gebleven zijn. Zoals de stralen in de zon hangt onze ziel in God, ... uit "De Grote Evangelische Parel", Deel II, Hst. I. svgµ
Tarief (accommodatie, volpension, animatie) : 135 Euro per persoon (prijs onder voorbehoud)

Adress : Bosweidenlaan 9, 1640 Sint-Genesius-Rode

Voor alle informatie en reserveringen : Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw <ruusbroecvereniging.vzw@4god.be> - 0471 98 87 02Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.